TATLONG TULA

日期:2017-08-14 02:34:02 作者:谯僵引 阅读:

<p>Baybay在sa sandaling lisanin ka ng mga titik,ng mga salita,ng mga talata,ng mga pahina,hanapin sa gula-gulanit na mga damit,pira-pirasong mga katawan,bali-baling mga kalansay ang mga salitang hindi mo na marinig sa lakas ng busina ng mga sasakyan sa kalsada,sa takatak ng mga teklado ng de-kuryenteng kahon,sa kalansing ng iilang baryang natira sa pagbili ng mga libro't babasahin sa eskuwela</p><p> Marami ka pang babasahing mga pahina ng mga kuwento ng dalagang walang blusang nakabulagta sa aspaltadong kalsada,ng lalakeng ang mga mata'y dilat na't leeg ay nakagapos ng nagbabagang alambre,ng isang hindi na makilala sa nagkanda-basag niyang bungo</p><p> Mga pahinang hindi mo pa mababasa'pagkat abala ka sa pagpapakahulugan sa mga -ismong nakasulat sa pisara,sa pagtatangi sa sarili mong realidad labas sa realidad ng iba</p><p> Ang mga gula-gulanit na mga damit,pira-pirasong mga katawan,bali-baling mga kalansay ang magtatagpi-tagpi ng iyong alaala ng iyong sumpang patuloy na tatanganan ang pluma at iguguhit sa pirasong papel ang isang tuldok,hanggang sa maging isang linya, hanggang sa maging titik ng mga salita ng mga talata ng mga pahina ng mga kuwento ng iyong bayang kay tagal ring nilisan ng mga salita</p><p> * * * Ang'Di Malilimutang Parang Bumulagta ang mga dahon sa gitna ng parang</p><p> Nanginig ang mga sanga pagkarinig ng ungol ng mga punglo</p><p> Tumangis nang itinarak ang itak sa tagiliran,paulit-ulit hanggang sa dumanak paibaba ang natatagong katas nito</p><p> Wari'y dinidilig ang nangatuyong balat</p><p> Wari'y hinuhugasan ng luha ang nagnanaknak na sugat sa nilamuray na katawan</p><p> Tahimik na nagmamasid ang kagubatan sa unti-unting pagbagsak ng puno</p><p> Marami nang nangabuwal</p><p> Marami nang nagsipagbalik sa kanilang pinagmulan</p><p> Ngayo'y mataba na ang lupang dinilig ng dugo ng mga buhay na kanyang iniluwal</p><p> Ngayo'y higit nang matayog ang tindig nilang mga naiwan sa gitna ng parang</p><p> * * *IsangTaóngRetorika“P * T * NG * N *,SUMUNOD KAYONG LAHAT!”kung pagbabago raw ay nais makita'Di iyon putaheng ihahain sa mesa basta na lamang dadamputin titikman pagpapasa-pasahan ng mga daliri't naglalaway na dila Baka nakakalimutang kapalit nito ay - “如果我要杀了你,我会杀了你</p><p>个人</p><p>“Gaya ng mga katawang nagtampisaw sa sariling dugo,putik mga bangkay,inilalako sa eskinita gabi-gabi pinagpipiyestahan ng mga klik at flash! pinagsasaluhan ng mga matang binubusog ng takot at pangamba ngmgakábingnangatuyo'tuhaw sa katotohanan ng mga taingang nagkandabingi na sa mga palahaw ng mga naulila,sa mga nakaririnding:“一个婊子的儿子!不要让我们成为你的狗!“Aba'y oo nga! 'Di naman kami aso na basta-basta susunod sa bawat mong utos kakagat sa bawat biyayang ipinapain aalulong sa bawat tulong na ipinagkait Matagal nang nabigtal ang pagkakatali nakalas ang tanikalang sumasakal sa aming kalamnan</p><p> Malaya na(sana)kami! Malaya na rin命名masasabing:“P * t * ng * n *! Pag hindi mo sinunod ang batas,p * t * ng * n * ka sa kin!“Ikaw na higit pa sa batas ng mga batas Sa walang pakundangang pamamaslang sa mararalitang nalulong sa droga,sa magsasakang nagbubungkal ng lupa</p><p> Katarungan ang sigaw ng apatnapu't pitong mga ngalang walang mukha - mukhang ipininta ng iyong bakal na mga kamay,pinatingkad ng kanilang dugo't luha</p><p> Kombungan ang isinisigaw ng mga katutubo sa kabundukan silang pinalalamon ng mga bala at bomba,nilalasing ng tear gas in tubig-imbornal</p><p>在sa kanilang pagsusumamo'y iyo lang sambit:“附带损害,