Sala-salabat na Alaala

日期:2017-06-24 16:43:19 作者:孟恒 阅读:

<p>Binibi lang natin ang pagbawi at sumbat nasibat sa bawat salitang humahati sa ating dibdib at sa kung ano-ang natitira pa</p><p>可能是在panukat anginging itinatapon mo sa akin的pagkutya,可能在namamahay diin ito na naririto</p><p> Iniisa-isa kong pagtagpiin ang lahat ng pangako ng pangarap ng panaginip na sa isang saglit ay nawaglit,